2022-11-03     Huberta, Miły, Sylwii     "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe    
Data wydarzenia: 2010-10-22

Ogromne nakłady na infrastrukturę drogowo-mostową przyniósł rok 2010 w Szczawnicy. Dzięki m.in. pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel gmina wydała ok. 10 mln zł.

- Myślę, że takiego roku jak 2010 jeżeli chodzi o inwestycje również drogowe nie było w historii Szczawnicy - mówi Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy. - Realizowaliśmy mnóstwo inwestycji drogowych, które są konsekwencją wcześniejszych naszych działań, uzgodnień. Po pierwsze trzeba wspomnieć o porozumieniu podpisanym ze starostwem powiatowym w Nowym Targu. Realizujemy wspólnie z nimi inwestycje w latach 2009-2012.

W ramach wspólnych działań z powiatem powstają na przykład dwa mosty z ogromnymi przepustami na potokach Czerszla i Krupianki. Już oddane są wyremontowane ulice Szalaya, Główna i Szlachtowska przy Szkole Zawodowej, gdzie powstał też nowy chodnik, co również jest wynikiem współpracy ze starostwem.

- I to nie koniec w tym roku, jeżeli chodzi o inwestycje ze starostwem powiatowym będziemy realizować również newralgiczny chodnik pod rezerwatem Homole - dodaje G. Niezgoda. - Będzie on łączył tamtejszy parking z centrum Jaworek.

- Współpraca z gminą Szczawnica układa się bardzo dobrze - mówi starosta nowotarski Krzysztof Faber. - W ramach długoletniego porozumienia robimy wiele inwestycji, szczególnie drogowych. Ogółem w czasie trzyletniego porozumienia wspólnie na te inwestycje drogowe wyłożymy na terenie Szczawnicy 15 mln zł.

Innym dużym źródłem finansowania inwestycji drogowych w Szczawnicy był projekt modernizacji sieci wodociągowej i konieczne w związku z tym odtworzenie nawierzchni ulic, które musiały być rozebrane dla nowych systemów wodociągowych. W ten sposób nową nawierzchnię uzyskała na przykład ulica Samorody, Ogrodowa i sześć innych. Środki na ten cel pochodziły z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

- W tym roku z tego tytułu wydaliśmy ok. 3 mln zł - mówi G. Niezgoda.

Trzecim ogromnym źródłem finansowania inwestycji drogowych są środki, pozyskane przez gminę na odtworzenie infrastruktury po skutkach klęsk żywiołowych.

- Pozyskaliśmy w tym roku rekordową kwotę 1,1 mln zł - mówi G. Niezgoda. - Przeznaczyliśmy ją na szereg inwestycji na drogach lokalnych.

Tak właśnie powstała nowa nawierzchnia na ulicy Zaskalskie w Jaworkach, prowadzącej do wyciągu na Bukowinki, czy ulica Szlachtowska Potok i Aleja Parkowa w Szczawnicy. Ale gmina na drogi łożyła też z własnego budżetu. Ze środków własnych zmodernizowano na przykład ulicę Jana Pawła II w Szlachtowej, przy której znajduje się piękna cerkiew i szkoła podstawowa. To szeroki zakres prac modernizacyjnych w Szczawnicy.

- Mam nadzieję, że jest to dostrzegalne, na pewno przez mieszkańców, ale również i przez turystów - dodaje G. Niezgoda. - Spotykamy się z pozytywnymi opiniami, że Szczawnica, jeżeli chodzi o drogi, również się zmienia.

Rok 2011 ma przynieść kontynuację inwestycji prowadzonych wspólnie z nowotarskim starostwem powiatowym, w tym dalsze etapy remontu ulicy Głównej w kierunku Pienin, oraz projekty uzdrowiskowe, także powiązane z przebudową dróg, w tym Placu Dietla, ulicy Zdrojowej i Parku Dolnego.

 

Dariusz Poremba

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
02.07.2014
30.07.2012
15.02.2010